Naše aktivity se zaměřují na:

 • mladé bez praxe nebo dostatečného vzdělání
 • ženy/muže po rodičovské dovolené
 • osoby nad 45 let
 • seniory
 • dlouhodobě nezaměstnané

s cílem podpory při začleňování do společnosti a podpory při zkvalitnění jejich života.

 

Naše programy Vám pomohou při:

 • slaďování rodinného a pracovního života
 • rozvoji sociálních služeb a v rozvoji a podpoře osob zdravotně či sociálně znevýhodněných
 • zachování či rozvoji aktivního a důstojného života seniorů

 

Naše aktivity jsou v oblasti:

 • poradenství
 • vzdělávání
 • koučování
 • volného času a osobního rozvoje
 • charitativních programů

 

Těšíme se na Vaše podněty a doporučení, co bychom mohli nabídnout, co Vám ve Vašem životě chybí.

Proto neváhejte a kontaktujte nás.