Jsme skupina profesionálů, která chce být užitečná. Máme plno chuti, nápadů a energie naše zdroje smysluplně uplatnit. Proto jsme se rozhodli vložit naše nadšení do obecně prospěšné společnosti, která bude svými aktivitami rozvíjet zdroje, příležitosti a také vztahy mezi našimi podporovateli a klienty.

Výraz FILIA znamená latinsky PŘÁTELSTVÍ-PŘÍZEŇ a přesně to bychom rádi přenášeli mezi naše klienty prostřednictvím jejich osobního rozvoje, poradenství, vzdělávání, zábavy a různých volnočasových aktivit.

Přátelství bylo na začátku našeho společenství a také vzájemná přízeň, resp. podpora nás vedla k rozhodnutí být u zrodu a fungování obecně prospěšné společnosti FILIA CENTRUM.

Rádi bychom naši pozornost věnovali všem, kteří mají obtíže se začleněním se do plnohodnotného společenského života, všem, kteří potřebují podporu druhých k nastartování či znovuobjevení svých zdrojů ke spokojenému životu.

Máme hodně nápadů a chuti do různých činností, proto nám držte palce, ať se nám je postupnými kroky podaří naplnit. Budeme mít z toho pocit smysluplnosti a užitečnosti a vy, naši klienti, snad lepší život.

Těšíme se na Vaše podněty a doporučení, co bychom mohli nabídnout, co Vám ve Vašem životě chybí.

Proto neváhejte a kontaktujte nás.