erasmus_plus        vasie                    filia

« VASIE »

„Aktivní stárnutí a mezigenerační solidarita v Evropě“

Erasmus + VASIE – 2015-1-FR1-KA204-015102

Od září 2015 jsme partnerem mezinárodního projektu o mezigeneračním učení a aktivním stárnutí s názvem « VASIE », Aktivní stárnutí a mezigenerační solidarita v Evropě.

Tento projekt je realizovaný v rámci programu Celoživotního vzdělávání ERASMUS+ a je koordinovaný francouzským partnerem IRIPS (Regionální institut profesního a sociálního začlenňování) spolu s dalšími 6 evropskými partnery:
Centro Servizi Formazione – Itálie
Stimulus – Slovensko
IASIS – Řecko
CIEP – Belgie
BFI OOE – Rakousko

Cílem projektu je uchovat vitalitu starších lidí, posilnit jejich účast na společenském dění za spoluúčasti mladých lidí a především odstranit překážky mezi generacemi.

Projekt VASIE se tak zaměřuje na podporu aktivního stárnutí a mezigenerační solidaritu na základě  rozvoje a upevňování sociálních kompetencí. Cílem projektu je podpořit seniory v jejich aktivní roli ve společnosti a udržení si mentální a sociální pohody. Mladí lidé si rozšíří prostřednictvím spolupráce se seniory dovednosti přenositelné na trh práce.

Pro dosažení těchto cílů vytváříme spolu se zahraničními partnery  vzdělávací moduly, které umožní vzájemnou spolupráci obou generací, schopnost předávat si navzájem životní zkušenosti a odstraňovat bariéry a předsudky.

Projekt  probíhal od 1.9.2015 do 31.8.2017a je podpořen z prostředků ESF.

 

Příručka pro lektora

Dotazníky hodnocení MKS

Dotazník pro lektora

Brožurka řešených sociálních kompetencí